23 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
 • Podejrzenie zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • Diagnostyka małej nerki u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • Podejrzenie przetoki tętniczo-żylnej w nerce (np. po biopsji nerkowej)
 • Diagnostyka guza nerki jako uzupełnienie badania ultrasonograficznego i tomografii komputerowej
 • Jako część zabiegu angioplastyki tętnicy nerkowej, embolizacji przetoki tętniczo-żylnej lub guza
 • Kwalifikacja do oddania (przeszczepu) nerki osobie spokrewnionej
 • Przeciwwskazania do badania  ->
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi, których nie można wyrównać
 • Niewyrównane nadciśnienie tętnicze (powyżej 200/110 mmHg)
 • Objawy uczulenia na środki kontrastowe w poprzednio wykonanych badaniach
 • Ciężka niewydolność oddechowa
 • Ciężka nadczynność tarczycy
 • Szpiczak mnogi
 • Niewyrównana cukrzyca
 • Uogólniona zaawansowana miażdżyca
 • Brak współpracy ze strony pacjenta
 • Cel badania  ->
  Celem badania jest ocena naczyń nerkowych: tętnic dodatkowych, zwężeń tętnic nerkowych (stopnia zwężenia – kwalifikacja do zabiegów naczyniowych: angioplastyki, stentowania, bypasów), obecności nieprawidłowego unaczynienia (nowotwory), przetok tętniczo-żylnych.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi, ocena morfologii oraz parametrów krzepnięcia (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, stężenie fibrynogenu, liczba płytek).
  Konieczne jest wygolenie obu pachwin.
  Lekarz może zalecić środki przeczyszczające i „lewatywę” (wlew czyszczący jelito grube).
  W dniu zabiegu pacjent pozostaje na czczo (podanie kontrastu może spowodować wymioty).
  Opis badania  ->
  Zabieg jest wykonywany w ułożeniu na plecach. Miejsce nakłucia tętnicy w pachwinie, po zdezynfekowaniu alkoholowym roztworem jodyny, a następnie spirytusem, zostaje znieczulone. Następnie lekarz nakłuwa tętnicę udową i wprowadza po giętkim prowadniku cewnik do aorty nieco powyżej odejścia tętnic nerkowych lub do samej tętnicy nerkowej. Po wykonaniu przez pacjenta głębokiego wdechu i zatrzymaniu oddechu automatyczna strzykawka podaje środek cieniujący (kontrast) poprzez cewnik, a aparat rentgenowski wykonuje zdjęcia. Podanie środka cieniującego może wywołać nieprzyjemne odczucia, takie jak ból w plecach, ból nóg, uczucie gorąca, rozsadzania, uczucie oddawania moczu. Objawy szybko ustępują – do kilku minut.
  Pomimo nieprzyjemnych doznań w trakcie wykonywania zdjęć nie wolno się ruszać i wypuszczać powietrza.
  Po badaniu usuwa się cewnik i tamuje krwawienie. W części ośrodków na miejsce wkłucia zakładany jest opatrunek uciskowy.
  Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie w miejscu wkłucia z wytworzeniem krwiaka (najczęściej)
 • Zaczerwienienie skóry i pokrzywka
 • Rozwarstwienie ściany tętnicy lub odwarstwienie blaszki miażdżycowej
 • Zator poniżej wkłucia i niedokrwienie kończyny
 • Ostra niewydolność nerek – rzadko
 • Wstrząs – rzadko
 • Zgon – bardzo rzadko (raz na kilka tysięcy zabiegów)
 • Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.