16 sierpnia 2018r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
CAPD, CADO – ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa, CCPD – nocna przerywana dializa otrzewnowa
Wskazania do zabiegu  ->
Przewlekła niewydolność nerek (kreatynina >8 mg%).
Przeciwwskazania do zabiegu  ->
  • Zaawansowana choroba nowotworowa
  • Marskość wątroby
  • Rozległa, zaawansowana miażdżyca z ciężkim uszkodzeniem serca, mózgu
  • Przewlekła, ciężka niewydolność oddechowa
  • Zespół otępienny
  • Ciężkie choroby psychiczne
  • Przebycie licznych operacji brzusznych
  • Zrosty po przebytej operacji brzusznej
  • Znaczna otyłość
  • Przepuklina pępkowa, pachwinowa lub inna, jeśli nie można jej zoperować
  • Brak współpracy ze strony pacjenta
  • Cel zabiegu  ->
    Celem zabiegu jest zastąpienie upośledzonej funkcji nerek w zakresie wydalania wody, substancji mineralnych i końcowych metabolitów przemian, które zatruwają organizm.
    Przygotowanie  ->
    Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
    Konieczne jest założenie cewnika do jamy otrzewnej (patrz: założenie cewnika do dializy otrzewnowej).
    Opis zabiegu  ->
    W trakcie zabiegu poprzez cewnik do jamy otrzewnej wprowadzany jest płyn (2-2,5 l). Płyn jest wymieniany 4-5 razy dziennie w przypadku CAPD i CADO lub automatycznie w nocy (12-15 l) przez urządzenie zwane cyklerem (CCPD). W obu przypadkach należy przeprowadzić szkolenie pacjenta i rodziny w zakresie zasad wymiany płynu i obsługi cyklera.
    Chory musi prowadzić notatnik, w którym odnotowuje objętość płynu wypuszczanego każdorazowo z jamy otrzewnej, jak również codzienną wagę. Na podstawie różnicy objętości płynu wypuszczanego i wprowadzanego do otrzewnej ocenia się tzw. ultrafiltrację (czyli dobową ilość wody usuniętą z organizmu).
    Produkowane są 3 rodzaje płynów o różnym stężeniu glukozy. W zależności od jej stężenia płyn ściąga mniej lub więcej wody z organizmu. Typ stosowanego płynu ustala lekarz. Płyny są dowożone do domu pacjenta.
    Koniecznie trzeba zwracać uwagę na przejrzystość wypuszczanego płynu – jego zmętnienie świadczy o najczęstszym powikłaniu –zapaleniu otrzewnej.
    Możliwe powikłania  ->
  • Zapalenie otrzewnej – skutek zanieczyszczenia końcówki cewnika przez bakterie lub grzyby (płyn wypływający jest mętny, występuje ból brzucha, może towarzyszyć mu gorączka) – wymaga pilnej konsultacji z lekarzem
  • Przewodnienie – niedostateczne usuwanie wody z organizmu (narastają obrzęki nóg, szybko rośnie waga ciała, pojawia się duszność) – wymaga konsultacji z lekarzem
  • Odwodnienie – usuwanie wody z organizmu przewyższa podaż płynów – zwłaszcza w przypadku biegunki i wymiotów (pojawia się osłabienie, spada waga ciała, zazwyczaj obniża się ciśnienie tętnicze) – wymaga konsultacji z lekarzem
  • Przepuklina – pojawia się u 10% chorych za skutek dużego ciśnienia w jamie otrzewnej
  • Obrzęk moszny u mężczyzn – związany z gromadzeniem się płynu w tkankach
  • Podpis  ->
    Opracował
    dr n. med. Jerzy Chudek

    Nota prawna


    Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.